Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ennaltaehkäistä kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. 

Puheterapiaan kuuluu puheterapeuttinen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu, kuntouttaminen sekä lähiympäristön ohjaus. Puheterapiaan ohjaudutaan puheen ja kielen vaikeuksien, kommunikaatio- ja vuorovaikutuspulmien, nielemisen ja syömisen ongelmien tai äänihäiriöiden vuoksi. Myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen, kuten kuvien, tukiviittomien, kommunikointikansion käytön harjoittelu kuuluu puheterapiaan. 

Lähetteen puheterapiaan voi saada terveyskeskuksesta, keskussairaalasta tai erityishuoltopiiristä. Puheterapian kustantaa usein Kela, kaupunki, kunta, vakuutusyhtiö tai asiakas itse. 

Kelan kuntoutus

Tietoa Kelan etuuksista:

https://www.kela.fi/vammaistuki-lapselle

https://www.kela.fi/matkat

https://www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet

https://www.kela.fi/palvelunumerot

Käy tutustumassa Kelan sivuihin ja tarvittaessa ota yhteyttä oman alueesi palvelupisteeseen, jotta saat ajantasaista tietoa Kelan palveluista.