Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2008. Olen Valviran laillistama puheterapeutti (https://julkiterhikki.valvira.fi). Olen työskennellyt yksityisellä sektorilla (2008-2015) sekä Oulun kaupungin palveluksessa (2016-2017). Yksityisenä ammatinharjoittajana olen aloittanut 2018. Minulla on kokemusta muun muassa viivästyneen puheen kehityksen, kielen kehityksen erityisvaikeuden, puhemotoriikan ongelmien sekä kehitysvammaisten kuntoutuksesta.

Koulutukset:

Filosofian maisteri (2008)

Laillistettu puheterapeutti (2008) 

Erityispedagogiikan perusopinnot (2014)


Pitkät täydennyskoulutukset:

PROMPT: Introduction (2019), Bridging (2021)

Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (5 op) (2021)

OPT: Oral Placement Therapy. Level 1 (2011), Level 2 (2012), Feeding (2014), Apraxia (2014)


Lyhyet täydennyskoulutukset:

Leikki kuuluu kaikille -leikki terapiassa webinaari (2021)
 

ICF-luokitus (2021)

Mitä vikaa syömisessä? (Helena Törölä, 2021)

GAS-logopedisessä viitekehyksessä (2020)

Etäpuheterapia webinaari (2020)

Lasten aistiyliherkkyys (2020)

Faceformer (2019)

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -webinaari (2019)

DTTC, Dynamic Temporal and Tactile Cueing (2019)

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä koulutuspäivä epäselvän puheen kuntoutuksesta (2019)

PROMPT Introduction (2019)

Luetaanko - miksi lapselle lukeminen kannattaa? (2018)

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe (2018)

Hoivapuu - Satuhieronnan perusteet (taso 1) (2018)

PRT Pivotal Response Training (2018)

GAS-työpaja (2018)

Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen puheterapiasta (2018)

Ensiapukoulutus (2018)

Ammatinharjoittajakoulutus (2017)

Kättä pitempää vanhemman ohjaukseen - vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa (2017)

Näin ohjaan yhteisöä (2016)

Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (2016)

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2013)

Lasten ja aikuisten puheen apraksia - Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (2013)

Fonologiatesti: uusi menetelmä lasten äänteellisen kehityksen arviointiin (2013)

AACi-kansioperehdytys (2012)

Miten ohjaan kommunikointikansion käyttöä (2012)

Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla (2012)

Puhe takussa vai nielu tukossa? Oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen kuntoutus (2011)

PRT-menetelmän koulutus (2010)

Maahanmuuttajataustaisen lapsen puheen kehitys ja sen tukeminen (2010)

Kielellinen erityisvaikeus (2010)

Lasten änkytyskoulutus (2009)

HÄH? Kuulohahmotus - miten tutkin ja kuntoutan? (2008)

Maut ja ravitsemus nielemishäiriöissä (2007)