Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2008. Olen Valviran laillistama puheterapeutti (https://julkiterhikki.valvira.fi). Olen työskennellyt yksityisellä sektorilla (2008-2015) sekä Oulun kaupungin palveluksessa (2016-2017). Yksityisenä ammatinharjoittajana olen aloittanut 2018.

Minulla on kokemusta lasten puheen- ja kielenkehityksen vaikeuksien kuntoutuksesta, kuten puhemotoriikan pulmien, viivästyneen puheenkehityksen sekä kielellisen erityisvaikeuden osalta. Olen työskennellyt myös lasten kanssa, joilla on huuli-suulakihalkioihin liittyviä oraali- ja puhemotoriikan haasteita. Lisäksi olen kuntouttanut kehitysvammaisia lapsia. 

Puheterapiaa toteutan suomen kielellä. Minulla on kokemusta erilaisten tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä ja ohjaamisesta (kuvat, kuvataulustot, tukiviittomat, tekniset kommunikaatiovälineet). Puheterapiassa käytetään tarpeen mukaan kuvia, kuvataulustoja ja tukiviittomia toiminnanohjauksen ja kommunikaation tukena.

Koulutukset:

Filosofian maisteri, laillistettu puheterapeutti (2008)

Pitkiä täydennyskoulutuksia:

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2022)

Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, Oulun yliopisto (2021

Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, Oulun yliopisto (2021)

Syömisvaikeudet ja niiden kuntoutus webinaarisarja (2022)

Puhemotorisen kuntoutuksen syventävä koulutuskokonaisuus (2017-2022)

PROMPT-koulutuksia (2019-2022)

Feeding First Conference (2022)

OPT, Oral Placement Therapy -koulutuksia (2014-2022)

Erityispedagogiikan perusopinnot (2014)

Lyhyitä täydennyskoulutuksia:

Tukiviittomakoulutus (2022)

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla osat 1 ja 2 (2019, 2022)

Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla (2022)

Myobrace webinaari (2022)

Puhemotoriikan perusteet (2022)

Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidon tukeminen (2022)

Kipinää puheen kuntoutukseen - konsonanttiyhtymät -kuntoutusmateriaalin webinaarisarja (2022)

Leikki kuuluu kaikille -leikki terapiassa webinaari (2021)
 

ICF-luokitus (2021)

Mitä vikaa syömisessä? (2021)

GAS-koulutuksia (2018-2020)

Etäpuheterapia webinaari (2020)

Lasten aistiyliherkkyys (2020)

Faceformer koulutus (2019)

DTTC, Dynamic Temporal and Tactile Cueing (2019)

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä koulutuspäivä epäselvän puheen kuntoutuksesta (2019)

Luetaanko - miksi lapselle lukeminen kannattaa? (2018)

Läheisen ohjaus terapiatyössä (2018)

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe (2018)

Satuhieronnan perusteet (2018)

PRT Pivotal Response Training (2018)


Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen puheterapiasta (2018)

Ensiapukoulutus (2018)

Esteetön viestintä ja piirtäminen (2018)

Ammatinharjoittajakoulutus (2017)

Kättä pitempää vanhemman ohjaukseen - vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa (2017)

Näin ohjaan yhteisöä (2017)

Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (2016)

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2013)

Lasten ja aikuisten puheen apraksia - Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (2013)

Fonologiatesti: uusi menetelmä lasten äänteellisen kehityksen arviointiin (2013)

AACi-kansioperehdytys (2012)

Miten ohjaan kommunikointikansion käyttöä (2012)

Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla (2012)

Puhe takussa vai nielu tukossa? Oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen kuntoutus (2011)

PRT-menetelmän koulutus (2010)

Maahanmuuttajataustaisen lapsen puheen kehitys ja sen tukeminen (2010)

Kielellinen erityisvaikeus (2010)

Lasten änkytyskoulutus (2009)

HÄH? Kuulohahmotus - miten tutkin ja kuntoutan? (2008)

Maut ja ravitsemus nielemishäiriöissä (2007)